Privacybeleid

Let’s do it!, gevestigd aan Mijndensedijk 11A, 3632 NT Loenen aan de Vecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Let’s do it! neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacy beleid. Uw gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

Bescherming persoonsgegevens.

Let’s do it! verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over Ons

De website www.letschutter.nl wordt beheerd door Let Schutter.

Onze gegevens zijn:

Let’s do it! Mijndensedijk 11A, 3632 NT Loenen aan de Vecht

Bereikbaarheid: op werkdagen tussen 9:00 en 18:00 uur.

Email: info@letschutter.nl

KvK nummer: 60889691

BTW nummer: NL132249637B01

Verzamelen gegevens

Let’s do it! verwerkt alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

+ Voor- en achternaam

+ Adresgegevens

+ Telefoonnummer

+ E-mailadres

+ IP-adres

+ Bedrijfsnaam / website

+ KvK nummer

+ BTW-nummer

+ Overige persoonsgegevens zoals social media profielen.

Let’s do it! verzamelt geen gegevens via haar website. Alleen de gegevens via mail verkeer komen in ons bestand. We bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonlijke gegevens aan derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Let’s do it! is niet verantwoordelijk voor de verwerking.

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in ons CMR-systeem. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@letschutter.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@letschutter.nl. We hebben de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

+ Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

+ TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Links

Op onze website kunt u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.letschutter.nl. Het kan zijn dat deze externe website gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen

Let’s do it! behoudt te allen tijde het recht haar privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.